Let op:  deze pagina wordt tijdens de bouw van de rijtuigen telkens bijgewerkt

Bouwverslag van M.B.S. AB 1 en AB 7

Met de bouw van Maas Buurt Spoorweg mij. AB 1 en AB 7 werd op 17 september 2021 gestart.

De profielen voor beide frames lagen (nog) op voorraad.

werktekening AB12-AB13-AB14 zijaanzicht.

Een kopie van de originele tekening van M.B.S. AB 12, 13 en 14 is weer gebruikt voor de bouw van beide rijtuigen en daar waar nodig in maatvoering aangepast, de rijtuigen AB 1 - 10 waren in werkelijkheid 30 cm korter (in model is dit 11,1 mm), de AB 1 en AB 7 zullen

gelijk zijn aan de AB 14.

 

IMG_0068(1).JPG

17 september 2021,

De beide frames van de M.B.S. rijtuigen, hier al gedefinieerd als AB 1 en AB 7, zijn op lengte gemaakt voor constructie.

Het bouwen van beide rijtuigen zal tegelijkertijd en op dezelfde wijze gebeuren als de bouw van de AB 14.

Van de AB 7 zal een van de twee lange profielen uit twee aan elkaar gelaste delen bestaan, dit maakt voor 

het rijtuig zelf, de stijfheid van het frame en het eindresultaat niets uit en zal niet zichtbaar zijn.

IMG_0071.JPG

18 september 2021

 

Het tweede frame deel van de AB 7 is aan elkaar gelast.
Twee van deze gelijke framedelen vormen dan samen weer het frame.

IMG_0070.JPG

De beide gelijke framedelen

Beide framedelen zijn samengesteld tot één frame, in dit geval dat van de AB 7.

Voor de AB 1 is uiteraard dezelfde procedure toegepast.

Links in het midden van het frame is het koppelstuk van de twee stukken profiel te zien.

Op het dak van de AB 14 liggen de frame profielen klaar voor de AB 1...

IMG_0072(1).JPG

19 september 2021

 

De frames van de AB 1 (links), de AB 7 (midden) en de voltooide AB 14 (rechts) naast elkaar in de werkplaats.

De AB 1 en AB 7 staan op hun (nog niet aangepaste) draaistellen met tijdelijke assen.

Anders dan bij standaard L.G.B. rijtuigen, hebben deze rijtuigen de koppelingen aan de draaistellen gemonteerd, niet aan het frame.

Dan blijft de regel dat de minimale boogstraal van het spoor 1000 mm moet zijn, dit is een bewuste keuze geweest.

Bogen kleiner dan dit zal onherroepelijk ontsporingen tot gevolg hebben.

Beide rijtuigen krijgen t.z.t. ook gelagerde assen met stroomafname.

De volgende stap is het aanbrengen van het stoot- en trekwerk, de lichtgasreservoirs, de extra gewichten, de opstaptreden, de vele framesteunen van de bakken en de frame ondersteuningen.

Hiervoor zijn de benodigde onderdelen besteld en het wachten is nu op de levering ervan...

IMG_0074(1).JPG

22 september 2021

Van beide frames zijn de gewichten (+/- 300 gram elk) gefixeerd om de goede loopeigenschappen te waarborgen.

Omdat de rijtuigen een houten opbouw krijgen, is het eigen gewicht niet groot genoeg.

Ook zijn de draaistelkommen, de taatsen aangebracht en de gelagerde assen besteld.

Eén set gelagerde assen, benodigd voor één enkel draaistel, kost €44,90...

Voor twee rijtuigen is dit dus 4x, maar dan zijn de loopeigenschappen meer dan uitstekend.

De draaistellen zijn inmiddels aangepast (de bussen voor de stroomafname stiften zijn verwijderd) en de koppelingen zijn aangebracht.

IMG_0079(1).JPG
IMG_0174.JPG

16 oktober 2021

 

De beide frames in een volgend stadium, waarbij het frame van de AB 7 nu alle kleine details gesoldeerd heeft.

Voor de AB 1 zal dat vandaag gebeuren, waarna de volgende stap het aanbrengen van de vloerplaten volgt.

Voortijds zullen beide frames eerst zwart geschilderd worden.

Deze nieuwe methode pas ik voor het eerst toe, zodat het houtwerk van de bakken geen zwarte verfvegen krijgt, wat 

nadien moeilijk te verwijderen is.

Ook hebben beide rijtuigen hun definitieve gelagerde assen, zoals eerder aangegeven.

Per draaistel krijgt elke as een connector die weer op een print wordt gekoppeld, zodat voor onderhoud niets los gesoldeerd hoeft te worden.

De bufferplaten worden binnen afzienbare tijd gemonteerd, maar voor het schilderen (de bufferhulzen zijn nog niet op maat gemaakt).

IMG_0176.JPG

17 oktober 2021

 

M.B.S. AB 7 is met de montage van de opstaptreden en framesteunen als eerste gereed voor verdere afbouw.

Op de lichtgastank en de bufferplaten (deze zijn in bestelling) kan begonnen worden met de bovenbouw.

De M.B.S. AB 1 volgt spoedig...

Achter de AB 7 staat de EL 104.

IMG_0199.JPG

21 oktober 2021

 

Detailfoto van de electrische installatie onder de wagenvloer van de M.B.S. AB 1.

De printplaat bevat eigenlijk alleen maar doorverbindingen en twee connectors (links aan de printplaat), waaraan beide stroomafnemende assen worden aangesloten.

Voor dit principe is gekozen om het onderhoud te vereenvoudigen, beide rijtuigen zijn gelijk hierin.

IMG_0200.JPG

21 oktober 2021

 

M.B.S. AB 1 ligt ondersteboven en de M.B.S. AB 7 staat erachter, gereed voor de bovenbouw.

Beide frames zijn al zwart geschilderd.

Achter de AB 7 staat nog de EL 104.

IMG_0202.JPG

24 oktober 2021

 

Uittekenen en uitsnijden van de (binnen)zijwanden en tussenschotten van de AB 1.

Aan de zes tussenschotten worden nog de buitenste twee eindschotten toegevoegd in teak.

Deze eindschotten zijn zichtbaar op de balcons.
Alle tussen schuifdeuren zullen gesloten worden uitgevoerd, het is zinloos om deze beweegbaar te maken, zeker als het dak permanent zal worden verlijmd met de wagenbak.

Ook de balcon schuifdeuren naar buiten zullen worden gefixeerd.