De nieuwe aanleg in 2022

Na een inspannende verhuizing van de ene provincie-hoofdstad naar de andere, waarbij de M.B.S. werkplaats alweer is ingericht, ontstond ook het nieuwe railplan voor de buitenbaan, na opname van de beschikbare ruimte in de nieuwe tuin.


Deze ruimte is 27 meter lang bij 6 meter breed.

Om hiervoor een geheel nieuw railplan te ontwerpen, gaat dit me teveel tijd kosten.

Deze tijd besteed ik liever aan een betere aanleg, gefundeerd op de ervaringen van de eerste aanleg in 2019.

Ditmaal zal het een (niet meer) bestaand railplan worden, het remiseterrein van de Betuwsche Stoomtram Maatschappij,

destijds gevestigd aan de oostzijde van de Karstraat in Bemmel.

Van hieruit bediende de B.S.M. van 1908 tot het einde in 1935 het gebied tussen Arnhem en Nijmegen, alle dorpen oostelijk van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen meegerekend.

Het trambedrijf van de B.S.M. was relatief eenvoudig van opzet, waarbij voor een groot deel de fruittelers en boeren werden bediend met vervoer naar de Elster Kweekers Veiling in Elst.

Het personenvervoer was van meet af aan minder in trek, uitgezonderd de maandagse markttram naar Nijmegen.

Bemmel tracé kaart remise Karstraat voluit 1;2000.jpg

Bovenstaand railplan is dat van het remiseterrein/emplacement van de B.S.M. zoals dat er lag van 1908 tot 1935.

Van de woningen aan de Papenstraat heb ik gewoond in het een na laatste richting Gendt.
Na de opbraak van het trambedrijf is het omgebouwd tot busgarage, waarbij het de naam remise bleef houden.

Alle gebouwen welke geen functie hadden voor het busbedrijf, zijn na 1935 gesloopt.
In 1975 besloot de Gelderse Tram Wegen (!) om de oude remise te vervangen door een functionele betonnen garage.

Al is het busbedrijf jaren geleden eruit getrokken, het betonnen gebouw bestaat nog steeds.

De sloop van de oude remise in 1975 heb ik zelf als joch van 8 meegemaakt, evenals de bouw van de nieuwe garage.

Als laatste relikwie van de B.S.M. verdween het administratie gebouw in 1989, dat van 1945 tot 1989 diende als woonhuis voor de eigenaar Th. Steenhof van de ernaast gelegen machinefabriek De Remise, vernoemd naar de B.S.M. remise.

LGB tuinbaan Ah v 1.2 20-04-2022 BSM Bml remise sporenplan.jpg

Het railplan is omgezet voor toepassing met L.G.B. railmateriaal in het AnyRail ontwerpprogramma.

Hierbij zijn 17 linkse wissels en 10 rechtse wissels (22½°) en is de totale raillengte 149,12 meter.

Genoeg rijlengte om een interessant trambedrijf in model te kunnen realiseren.

Het grote grijze vlak bovenin stelt het terras aan huis voor, terwijl het raster in het railplan telkens 1 m² meet, de groene vlakken is de tuin onbebouwd en het gele vlak is het remiseterrein met de daarbij behorende opstallen.

In werkelijkheid kent de Karstraat in Bemmel 'n kleine 'knik', dit is in het railplan weggelaten om zo min mogelijk 'railafval' over te houden.

Deze straat wordt in model benut als voetpad in de tuin om goed bij de sporen te kunnen voor onderhoud en andere noodzaken.