top of page

N.B.M. 50

IMG_1066.HEIC

Gebouwd in 1998 is de N.B.M. 50 ook een tussendoor-project geweest en het eerste model met voorzieningen om te rijden op bovenleiding.
Omdat in het verleden nooit met bovenleiding is gereden, heeft deze loc altijd opgeslagen gestaan, ontdaan van alle appendages, aandrijving en pantograaf.

De buitenbaan uit 2019 heeft weliswaar in een eerder stadium bovenleiding gekend, echter werd dit bij gebrek aan een rendabele exploitatie weer verwijderd.

De M.B.S. heeft uiteindelijk besloten om deze loc buiten dienst te stellen en op te slaan.

Op bovenstaande foto is de N.B.M. 50 tijdelijk in de oorspronkelijke livrei hersteld, echter is de loc in januari 2023 ontdaan van alle zaken en wederom opgeslagen.

bottom of page