top of page

Nieuws en wijzigingen

Op deze pagina verschijnen de meldingen over wijzigingen op de site

het laatste nieuws staat bovenaan, het oudste onder.

21-09-2023

De B.S.M. motorwagen heeft een nieuwe eigenaar gekregen per 21 september 2023.

18-09-2023

Na een kort beraad zal ook de B.S.M. motorwagen worden verkocht, met dezelfde reden hiertoe is dat het niet (meer) in de collectie van de M.B.S. past.
Deze van oorsprong stadstram heeft naar volle tevredenheid dienst gedaan en is voorbereid voor digitaal rijden.

Rijtuig M.B.S. B 27 is inmiddels opgeleverd en in dienst gesteld.

16-09-2023

M.B.S. rijtuig B 27 staat momenteel in de schilderwerkplaats, het heeft de balkonschermen en afsluitingen gekregen met de dak steunen.

De balkonschermen krijgen eveneens de blauwe kleur dat het rijtuig inmiddels al een tijdje heeft.

Verder zal de 2e-klasse aanduiding iets worden vergroot, dit ter verduidelijking ervan.

Hierna kan de M.B.S. B 27 worden opgeleverd.

15-09-2023

De M.B.S. heeft loc B.S.M. 10 per 15 september verkocht.
Reden hiertoe is dat deze machine niet (meer) in de collectie van de M.B.S. past.
M.B.S. 45 'Venlo' binnenkort gebouwd om samen met de M.B.S. rijtuigen AB 1 en AB 7 en

de post-bagagewagen LE 101 een complete M.B.S. stoomtram te kunnen representeren van vóór 1932.

10-09-2023

De laatste tropische dag van 2023 voelt als een soort van afscheid van een fijne en mooie Nederlandse zomer.

Met een redelijk mooi voorjaar, 'n wat natte zomer en een prachtige nazomer.

In de M.B.S. werkplaats is het erg rustig, er liggen enkele bouw orders op het schap, staan er drie projecten welke nog moeten worden afgebouwd en ligt er nog steeds geen meter spoor in de tuin.

Deze tuin is afgelopen zomer enkele keren dichtgegroeid met hardnekkig onkruid, dat vanwege 2 viervoeters alleen met de hand kan worden gerooid, terwijl er een redelijke voorraad "Round-up" is.

De bouw-agenda van de werkplaats is voor de aankomende winterperiode mager gevuld.

Anders dan eerder hier werd aangekondigd, zal als eerste de M.B.S. 45 'Venlo' worden afgebouwd.

Voorts loopt het onderzoek nog naar een alternatieve energievoorziening voor de tractie voertuigen.

Eerder lag de focus op DCC, maar recente ontwikkelingen kijken de kant van het accubedrijf op, waarbij elk voertuig z'n eigen energiebron heeft met daarbij radiobesturing op afstand.

Het grote voordeel van deze tractievorm is het storingsvrij rijden, waarbij de rails reinigen verleden is en het altijd kunnen rijden op elk willekeurig 45mm spoor.

Met het project M.B.S. D II (EL 105 - AB 12) wordt aankomend voorjaar van 2024 pas aangevangen, ná de M.B.S. 45 'Venlo'.

Dit tramstel zal worden uitgerust met houtgasgenerator in de toestand van vóór 19 juni 1944, dat is de dag waarop de AB 12 in Malden noord verongelukte tegen een boom.

Het tramstel zal het voorlopig laatste tractievoertuig zijn bij de M.B.S.

Voor 30 september 2023 staat een bezoek als donateur gepland bij de R.T.M. in Ouddorp.

Tijdens dit 'werkbezoek' zullen betere en vooral eigen foto's worden gemaakt van tramstel D I (EL 106 - AB 13), mits de gelegenheid ertoe bestaat.

Dit tramstel uit 1994 van de 1e bouwserie werd in 1997 als R.T.M. M 65 - ABP 422 verkocht en is begin dit jaar door derden gereviseerd in Rotterdam.

Voornamelijk het NWSL-motorblok gaf enorm veel problemen, zo ik me kan herinneren...

R.T.M. MABD 1602 'Reiger' staat op de foto naast de R.T.M. M 65 - ABP 422.

Na de voltooiing van M.B.S. EL 105 - AB 12 D II wordt in de loop van 2024 een nieuwe afspraak gemaakt voor een werkbezoek aan de R.T.M. in Ouddorp, ditmaal voor een portfolio van alle modellen welke voortkomen uit de M.B.S. post-bagagewagens serie LE 101 - 106.

Gebouwd zijn reeds de LE 101 als post-bagagewagen, de LE 102 als motorwagen EL 102 D V, de LE 103 als motorwagen R.T.M. M 67 en de LE 104 als motorwagen EL 104 i.c.m. AB 14 als D III.
De LE 105 als motorwagen EL 105 i.c.m. AB 12 en houtgasgenerator is in aanbouw en LE 106 heb ik verkocht in 1997 als motorwagen M 65 i.c.m. ABP 422 m van de R.T.M. aan de R.T.M. in Ouddorp.

Hier is de hele geschiedenis van deze serie LE 101 - 106 te lezen.

08-09-2023

Bij de technici van de M.B.S. leeft het idee al langer, het storingsvrij en onafhankelijk laten rijden van tractie materieel.

Nu is dit op meerdere manieren mogelijk en één van die manieren is rijden op accu's in plaats van het betrekken van energie van de spoorstaven.

Daar komt dan bij dat alle tractie materieel op den duur moet worden voorzien van decoders en/of ontvangers die de motorstroom sturen, dit is een kostbaar verhaal.
Het grote voordeel van deze energievorm is, dat op elke willekeurige baan met dezelfde spoorwijdte gereden kan worden.

Een gedegen onderzoek hiernaar is momenteel gaande, wat ook nog moet worden begroot.
Omdat er nog geen meter spoor in de tuin ligt, waarop kan worden gereden, wordt hiermee nog geen haast gemaakt.
Zodra een accu-systeem met afstandsturing is vastgesteld, wordt één van de kleinere machines bij wijze van proef omgebouwd.
Wordt vervolgd.

09-08-2023

De frontpage van de website heeft een kleine wijziging ondergaan.
De doelstelling is beter geformuleerd en tevens is startjaar 1993 weergegeven, feitelijk bestaat het bouwen in schaal IIm dit jaar 30 jaar.
Dit was eigenlijk al in februari 2023 toen de R.T.M. M 67 dertig jaar oud werd.
Er is in die dertig jaar veel gebeurd en veranderd, niet alleen op modelbouw gebied.
We blijven modellen vervaardigen in schaal IIm (1:22½), voornamelijk met M.B.S. materieel als basis, al dan niet fictief.
Voorts ligt ook de aanleg van de buitenbaan nog 'op de plank', al zat dit in 2023 niet meer worden gestart.

08-08-2023

Loc's M.B.S. 48 en M.B.S. 49 zijn beide voorzien van waarschuwingsstrepen op de bufferplaten.
Het benadrukt een industrieel en eigen aanzien, wat een optische opwaardering voor beide machines is.

05-08-2023

Loc M.B.S. 49 is voorzien van een verbeterd buitenliggend frame met grotere bufferbalken.
De laatste werkzaamheden zullen het plaatsen van de middenbuffers zijn, deze staan in backorder.

30-07-2023

Loc M.B.S. 49 (voormalig loc nr. 5) staat momenteel in de werkplaats voor aanpassing voor de tramdienst, waarbij

de loc een buitenliggend frame krijgt en nieuwe bufferbalken.
Deze bufferbalken zijn aanzienlijk groter en hebben geen remleiding koppelingen.
De loc is inmiddels gehuld in blauwe M.B.S. livrei met het nieuwe nummer M.B.S. 49.
Tevens is de verlichting aangepakt en heeft de loc nu LED-verlichting.
Voor een werkend zwaailicht wordt nog een oplossing gezocht.
De loc zal in de eerste instantie als reserve staan voor de R.T.M. M 1652 'Puttershoek', tenzij naderhand anders bepaald.

28-07-2023

Rijtuig M.B.S. B 28 is opgeleverd, M.B.S. B 27 is nagenoeg gereed, B.S.M. loc 10 heeft de nieuwe Schultz type 301 petroleumlantarens.
De directie ziet definitief af van sloop van N.B.M. loc 50 en heeft de machine laten opslaan.

18-07-2023

Op FaceBook is de groep Maas Buurt Spoor, welke parallel loopt aan deze website, gekoppeld met de website.
https://www.facebook.com/groups/990384834914417
Deze link naar de FB-groep is aan de startpagina toegevoegd middels het FB symbool...

17-07-2023

Rijtuig M.B.S. B 27 is in de schilderswerkplaats geheel ontdaan van alle oude verflagen.
De volgende stap is de drie losse delen opnieuw samenvoegen tot één rijtuigbak, waarna het in de grondverf gezet kan worden.
Wordt vervolgd.

16-07-2023

Rijtuig M.B.S. B 28 heeft inmiddels de schilderswerkplaats verlaten en de belettering en detaillering volgen.

16-07-2023

Op directie heeft de mogelijkheid om rechtstreeks te kunnen chatten via de website, vrijgegeven.
De weblog is in ontwikkeling, maar zal spoedig volgen.
Het implementeren op social media zoals FaceBook e.d., bestond reeds.
Meer nieuws hierover volgt.

13-07-2023

Op directie niveau is het besluit genomen om beide ex-Rh.B. rijtuigen uit de verkoop te halen met

als reden het chronisch tekort aan reizigersmaterieel.
Beide rijtuigen worden naar M.B.S. criteria omgebouwd, de ex-Rh.B. As 1161 naar M.B.S. A 29 en

de ex-Rh.B. B 2224 naar M.B.S. B 30.
Beide rijtuigen behouden voorlopig hun Rhäthische Bahn kleuren, dit wordt in de toekomst waarschijnlijk grijs-blauw.

12-07-2023

De werkplaats heeft de oude stadstram G.T.N. emw 9 - ahr 107 uiteen genomen voor hergebruik.
Van beide wagens zijn aan één zijde de balkons verwijderd en het frame en opbouw zodanig ingekort en aangepast, dat beide wagens tot één wagen zijn samengevoegd.
De resterende materialen afkomstig van de ombouw zijn opgeslagen.
Het op deze wijze ontstane rijtuig van het Herbrands-type, heeft twee Herbrands draaistellen, gesloten balkons met vouwdeuren en over de gehele lengte langsbanken met plaats voor maximaal 32 passagiers.
Bij indienststelling zal het het nummer M.B.S. B 28 krijgen en dezelfde kleurstelling als M.B.S. B 27.
De vrijgekomen B-motorunit zou aanvankelijk worden opgeslagen als reserve, echter is het onder voormalig lok 5 gemonteerd die daarvoor uit de opslag werd gehaald.

Voormalige lok 5 is inmiddels vernummerd naar het nieuwe parknummer M.B.S. lok 49.
In de werkplaats wordt binnenkort bekeken of het een haalbaar project is om lok 49 een M.B.S. livrei te kunnen geven, conform lok 48.
Wanneer hiervoor geen middelen beschikbaar zijn, zal de B-motortruck worden opgeslagen als reserve-truck.

09-07-2023

De moderator van de website is druk doende geweest om de website een betere indeling te geven.

Reden hiervoor was dat verschillende onderdelen en items dubbel voorkwamen.

Om slimmer met de opslagruimte op de server om te gaan, is besloten de site te saneren.
Elk voertuig heeft nu een eigen pagina met nieuwe foto's, waar alles wordt beschreven inclusief

het bouwverslag en eventuele modificaties.
Hierdoor verdwijnen de herstel en bouwverslagen en de verwijzingen vanuit het menu naar de voertuigen.
Ook zijn alle video's die eerder voorkwamen op de site, verwijderd.

Deze komen in een later stadium terug, echter in een minder bestandsruimte vretende versie.
Dit zal ook met de huidige foto's gebeuren, deze staan in het volle formaat op de site...
Uiteindelijk zal de site 'n stuk overzichtelijker en sneller worden en het menu eenvoudiger...

08-07-2023

De werkplaats heeft van de restdelen van M.B.S. 401 en 404 schamelwagen M.B.S. 702 kunnen samenstellen.
Deze schamel wagen heeft een zgn. kort L.G.B. frame en vormt een combinatie met schamel wagen 703.
Voor schamel wagen 703 moet nog onderdelen besteld worden, deze staan in backorder.
M.B.S. 702 is aan het materieelbestand toegevoegd en op de materieelstaat gemuteerd.

08-07-2023

De werkplaats heeft rijtuig R.T.M. B 1526 buiten dienst genomen zodat het kan worden omgebouwd naar M.B.S. B 27
Eerder is in dit bericht vermeld dat het zou worden gesloopt met hergebruik van het frame, maar dit is herroepen.

Wegens een tekort aan reizigersmaterieel zal dit rijtuig volledig worden herbouwd, waarna het een grijs-blauwe kleur met groene biezen krijgt.

07-07-2023

De werkplaats heeft rongenwagens M.B.S. 402 en M.B.S. 404 opgeleverd.

De materieelstaat is hiervoor gemuteerd.
Voor de 404 worden nieuwe rongen besteld, deze staan in backorder.
 

06-07-2023

De website is herzien op fouten en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld.
Tevens is een materieelstaat aan de website toegevoegd, zodat alle materieel op één pagina zichtbaar is.
Bij materieel mutaties (aanschaf, ombouw, verbouw, verkoop of sloop) wordt deze lijst altijd bijgewerkt.

 

05-07-2023

De M.B.S. werkplaats is weer in bedrijf na een mooie zomervakantie.

De werkplaats heeft de M.B.S. 281 en 282 met succes samengevoegd tot een nieuwe 4-asser met nummer M.B.S. 403, waardoor de 2-assers M.B.S. 281 en 282 definitief zijn geschrapt uit het materieelbestand.

De restanten van de 281 en 282 zijn inmiddels afgevoerd.
Het onderstel van de 282 is terug gegaan naar tankwagen M.B.S 706, die is herbouwd en onder dit nummer is weer is toegevoegd in het materieelbestand.

 

Verder zullen t.z.t. M.B.S. 402 en 404 eenzelfde verbouwing ondergaan, beide wagens zullen worden verlengd tot dezelfde lengte als 4-asser nr. 403.
De huidige rongenwagens uit de serie 401-404 zijn ten opzichte van het zelfbouwmaterieel te kort om representatief over te komen.

Wagen 401 zal worden gebruikt om de 402 en 404 te kunnen verlengen, zodat het nummer 401 zal vrijkomen.
Dit nummer kan in de toekomst weer worden gebruikt, hierover later meer.
 

 

09-06-2023

Wegens zomerreces en andere omstandigheden zijn de lopende projecten uitgesteld tot nader order.
In de werkplaats van de M.B.S. zijn de overige projecten afgerond en opgeleverd.
Eerstvolgend zijn de bouw van motorwagen EL 105 en daaraanvolgend stuurstandrijtuig AB 12.
 

 

27-05-2023

Gesloten wagen R.T.M. 713 is uit het materieelbestand verwijderd en vervangen door M.B.S. 278, hiermee

is de serie M.B.S. 275 - 278 compleet.

 

28-04-2023

De website is herzien en gecontroleerd op foutjes.
De navigatie op de site gaat nu via de menubalk bovenin, de (overbodige) menuknoppen onderaan de sites zijn overal verwijderd. 

 

21-04-2023

In de werkplaats krijgt rijtuig M.B.S. AB 14 een kleine modificatie door verfijnde belettering, lagere lamp-uitlaten op het dak en sierlijkere handgrepen.

 

14-04-2023

De werkplaats heeft rijtuig M.B.S. AB 7 opgeleverd.
De M.B.S. beschikt nu over drie zelf gebouwde tram rijtuigen uit dezelfde serie.

 

12-04-2023

De verkoop-pagina met tweedehands materieel is per vandaag online en hier te vinden

 

10-04-2023

De werkplaats heeft rijtuig M.B.S. AB 1 opgeleverd.
Dit is iets eerder dan gepland, de AB 7 volgt z.s.m., zodat dit project van 19 maanden kan worden afgerond.

 

05-04-2023

De directie geeft haar fiat voor de bouw van tramstel M.B.S. EL 105 - AB 12 D II.
De bouw start niet per direct, maar staat gereserveerd.
Reden hiervoor zijn de nog te bestellen onderdelen.

 

05-04-2023

Van motorwagen M.B.S. EL 104 van tramstel D III is de schakelprint verbeterd onder de motorwagen gemonteerd.
Deze hing hinderlijk zichtbaar aan één schroef, waarbij de printzijde te kort bij de rails kwam.
E.e.a. is in het bouwverslag van de EL 104 te lezen, geheel onderaan.

 

25-03-2023

De rijtuigen A1301 en B1306 staan beide te koop.
Dit zijn de LGB 33521 RhB salonwagen en de LGB 32522  personenrijtuig.

Gezien de ontwikkelingen van het M.B.S. materieel, dit worden er steeds meer, het laatste (reserve) motorblok in de werkplaats en het compleet maken van de EL101 - 106 serie, overweegt de directie om tramstel D II te bouwen, omdat tramstel D I al in 1994 is gebouwd en in 1997 is verkocht naar de R.T.M. in Ouddorp als M 65 - ABP 422
In werkelijkheid waren beide tramstellen technisch aan elkaar gelijk, in leeftijd was de D I elf maanden ouder dan de D II.

Meer nieuws hierover volgt t.z.t.

Ook rijtuig B1526 (dit is een zelfbouw rijtuig gebaseerd op een R.T.M. rijtuig) gaat naar alle waarschijnlijkheid in de verkoop.

Gesloten stukgoedwagen R.T.M. 296, onderlosser O.E.G. 4141 en koerswagen R.T.M. PD 299 staan reeds te koop.
Aan een link naar de verkooppagina op deze website wordt momenteel gewerkt.

19-03-2023

De indeling van de website en de menubalk op de startsite is licht gewijzigd, dit om de rubrieken onder de juiste hoofdstukken te kunnen indelen.

Deze wijziging is ook om administratieve reden.

 

06-03-2023
Gesloten goederenwagen M.B.S. 276 is toegevoegd aan het materieelbestand.

Hiervoor is B.S.M. 42 is uit het materieelbestand afgevoerd.
Deze wijziging is om administratieve reden.

 

04-03-2023
De werkplaats heeft de werkzaamheden aan de rijtuigen AB 1 en AB 7 hervat na ruim 11 maanden.

Dit project heeft voorrang gekregen op alle andere werken en/of projecten van de werkplaats.

 

27-02-2023
Motorwagen R.T.M. M 67 krijgt t.z.t. een geheel nieuwe opbouw, met hergebruik van afkomende zaken.

De kast van de motorwagen is niet recht meer, ook niet na het vervangen van het oude aluminium frame en de profielenmaat 3x3mm is verouderd en wordt gewijzigd in 2½ x 2½mm conform alle andere houten motorwagens.

Daarnaast wordt al het houtwerk vervangen, het oude is optisch versleten en is niet meer representatief

door onder andere een te grove plankmaat.

Beide roosters van de motorkamer en beide rolluiken van de bagageruimte worden uitgevoerd in messing, in plaats van de huidige kunststof versies.

De electrische installatie blijft ongewijzigd, deze is in juli 2022 reeds vervangen.

Ook het frame en de kast (lees: staande profielen en kroonlijst) worden vervangen, het frame (in juli 2022 vervangen maar iets te lang) wordt iets ingekort van 448mm naar 444mm.

De aanvang van dit project zal te zijner tijd opnieuw worden aangekondigd.

 

16-02-2023

Motorloc M.B.S. EL 103 D IV is vernummerd naar M.B.S. EL 102 D V.
De directie kwam tot dit besluit vanwege het feit dat de R.T.M. M 67 in wezen de M.B.S. EL 103 D IV is.
Technisch waren de D IV en de D V aan elkaar gelijk, doch om beter te kunnen tonen wat de verschillende stadia waren

van post-bagagewagen tot motorwagen, is de nummering van EL 101, EL 103, EL 103 en EL 104 nu

gewijzigd in EL 101, EL 102, EL 103 en EL 104.
Het enige duplicaat in het materieelbestand is nu de M.B.S. EL 104 D III en de R.T.M. M 1806 'Bergeend', dit waren een en dezelfde motorwagen, verbouwd uit de M.B.S. EL 104 in 1936 en 1953/1954.
Dit blijft gehandhaafd, omdat het verschil tussen beiden te groot is en de M 1806 'Bergeend' ouder is.

Over de ontstaansgeschiedenis van de M.B.S. / R.T.M. motorwagens is een uitgebreid artikel toegevoegd.

Hierin wordt de ombouw en geschiedenis van de M.B.S. serie EL 101 - 106 post-bagagewagens bij de M.B.S. tot motorwagens bij de R.T.M. beschreven, met vele foto's.

 

11-02-2023

De benodigde materialen voor o.a. M.B.S. 45 'Venlo' zijn inmiddels geleverd, zodat de werkplaats is gestart met de bouw.

De bouw is hier te volgen.

 

27-01-2023

De huidige collectie historisch M.B.S. tram-materieel zal worden uitgebreid met stoomtramloc M.B.S. 45, gebouwd

in 1913 door Aktien Gesellschaft Hohenzollern Lokomotivbau Düsseldorf-Grafenberg.

De loc had fabrieksnummer 3046 en had de zgn. 'Caledonian Blue' blauwe kleur afgezet met zwart-rode biezen, gelijk

aan het kleurenschema van de Noord-Brabant Duitsche Spoorweg, waar deze ook voor groot herstel in onderhoud was.

Loc 45 komt uit de M.B.S. serie 40-45 die in 1913 bij aanvang van de exploitatie werden

geleverd en droeg de naam 'Venlo'.

De eerste zes machines uit 1913 hadden aanvankelijk geen middenramen op de kopwanden, deze werden

tussen 1913 en 1914 alsnog ingebouwd ter verbetering van het zicht op de trambaan voor de machinist.

In 1920 kregen de 40-45 grotere waterbakken ingebouwd en werden 2 gelijke machines geleverd met de

nummers 46 en 47, deze twee machines kregen de midden ramen af fabriek mee.

Alle machines waren uitgerust met een voedingswater voorverwarmer, een Knorr voedingspomp en

een oververhitter systeem Verhoop.

Serie 40-47 sloot aan bij de locomotiefnummering van de N.B.D.S, waarvan 39 het hoogste nummer was.

Een overzicht van deze serie tramlocomotieven:

40       'Nijmegen'       3041       1913

41       'Plasmolen'      3042       1913

42       'Gennep'          3043       1913

43       'Bergen'           3044       1913

44       'Arcen'              3045       1913

45       'Venlo'              3046       1913

46      'Mook'              4079        1920

47      'Velden'            4080        1920

Voor de technici de technische gegevens van deze machines:

Lengte over de buffers        5250mm

Lengte zonder buffers          4300mm

Breedte                                  2200mm

Hoogte                                   3250mm

Radstand                                 1800mm

Wieldiameter                            840mm

Gewicht                                       19 ton

Deze uitzonderlijk sterke loc's hebben tussen 1913 en 1944 uitstekend hun werk gedaan.

Ze konden bij een snelheid van 40 km/h een treingewicht trekken van 200 ton

Na de invoering van de diesel-elektrische tractie in 1934, werden stelselmatig de stoomloc's buiten dienst genomen tot na de levering van motorwagen D V in 1938, waarna er twee loc's als reserve stonden, de rest kwam voor sloop in aanmerking.

Na de uitbraak van WO2 in 1940 werd door de Duitsers de levering van oliebrandstoffen stop gezet en was alleen nog op rantsoen voorradig.

Motorwagens D I, D II en D III werden alle tussen 1941 en 1943 door Imbert omgebouwd om op houtgas te kunnen rijden, D IV en D V werden beneden maaiveld en buiten schootsveld opgeslagen.

De serie 40-47 werd 'van stal gehaald' en zo goed en kwaad als mogelijk weer in dienst gesteld, maar het waren lang niet meer de keurig nette en verzorgde machines van vóór de oorlog door het gebrekkige onderhoud.

Ingenieur De Pater maakte in oktober 1945 de balans op van de staat waarin de machines werden aangetroffen, loc 45 stond toen zwaar beschadigd in Venlo...

Uiteindelijk bleek loc 45 en loc 47 onherstelbaar beschadigd door oorlogsgeweld en bleven de wrakken nog tot half 1947 liggen, waarna beide machines ter plekke zijn gesloopt.

De precieze startdatum van de bouw is nog niet vastgesteld, maar wordt t.z.t. aangegeven.

Het wachten is op de materialen en onderdelen.

Wordt vervolgd.

 

10-01-2023

Door een uitvoeringsfout van de provider is de M.B.S.-website enige tijd uit de lucht geweest.
Deze fout is gelukkig hersteld, zodat U de ontwikkelingen van de M.B.S. weer ongestoord kunt volgen.

 

20-12-2022

Waarschijnlijk vraagt U zich af waarom het stil is in de M.B.S. werkplaats...
Ik kan U geruststellen met de gedachte dat het gelukkig ontbreekt aan een beetje inspiratie mijnerzijds, daarnaast heeft het personeel vroegtijdig verlof gekregen.

Natuurlijk kunnen we onverdroten door blijven gaan met deze prachtige hobby, maar er is (gelukkig) meer dan dat.
Er komt een (Kerst) vakantie periode aan van maar liefst twee weken, waarin de spreekwoordelijke draad weer zal worden opgepakt.
Vanuit de M.B.S. werkplaats in Arnhem wenst de gehele directie U een gezegende Kerst en een voorspoedig 2023.
Tot volgend jaar!

 

11-11-2022

Het G.T.N. (Nijmeegs) tramstel emw 9 + ahr 107 wordt omgebouwd naar een G.E.T.A. (Arnhems) tramstel.
Reden hiervoor is dat het casco voor de G.T.N. emw 32 (nog steeds) wacht op afbouw en bij voltooiing

er twee Nijmeegse trams bestaan.
De wagennummers zijn wederom fictief en opvolgend aan het toenmalige grootbedrijf.

Voor de motorwagen wordt dit G.E.T.A. emw 22 en het aanhangrijtuig G.E.T.A. ahr 51.
De motorwagen zal de karakteristieke Arnhemse schuine voorruiten en klapdeuren krijgen.

 

10-11-2022

De B.S.M. motorwagen heeft een forse upgrade gehad, waarbij alle deuren zijn vervangen, de (enige) in- en uitstapdeur beweegbaar is gemaakt, de juiste kleur is toegepast en het dak een zandkleur heeft gekregen.
De upgrade was nodig vanwege de provisorisch dichtgemaakte deuren van hout, waarvan er al één uit lag.
Een foto van deze motorwagen is hier te vinden.

 

04-11-2022

Rongenwagens M.B.S. 402 en 404 hebben nu de rongen rondom staan en de opliggende bordessen zijn verwijderd.
Bij het grootbedrijf hebben deze rongenwagens nooit rembordessen met hekwerk gehad.
Op M.B.S. 402 is voor transport van motortrucks, draaistellen en wielassen geleiderails aangebracht.
Kijk bij 'materieel/getrokken fabrieks goederenwagens' voor foto's van deze wagens.

 

02-11-2022

Loc 48 is uitgerust met een zeer goed werkend video-schouwsysteem.
Hiermee is het mogelijk middels besturing via een app om foto's van bepaalde situaties te maken, alsook video opnamen.

Het systeem is hiervoor uitgerust met een 32GB geheugenkaart, maar het is ook mogelijk rechtstreeks te streamen naar de mobiele telefoon.

 

01-11-2022

Na proefnemingen is reinigingsloc nr. 3 gemuteerd in het materieelbestand in reiniging en inspectieloc M.B.S. 48.
De loc heeft tijdelijk een video schouw systeem aan boord gehad, doch sneuvelde 1 van de 2 printen tijdens de test.
De directie heeft besloten de proefneming een permanent karakter te geven, voor de loc is een nieuwe camera besteld.
Kende het proefsysteem 2 camera's, het nieuwe systeem heeft er maar 1, wat voldoende bleek.

Ook heeft loc 48 een nieuwe livrei met de 'oude' loc kleur waarmee destijds de Hohenzollern stoomloc's van het grootbedrijf mee hebben gereden.
De rapportage van het aanpassen van de loc is hier te lezen.
Momenteel verblijft de loc op het testspoor in de werkplaats, in afwachting van het nieuwe video-schouw systeem.

 

13-10-2022

Wagen O.E.G. 4141 is per vandaag te koop en is eventueel te ruilen tegen een LGB gesloten wagen als bijv. de 4035.

Een e-mail naar maasbuurttuinspoor@gmail.com volstaat voor contact.

M.B.S. 220 zal niet worden herbouwd en is in de materieellijst afgevoerd, de M.B.S. heeft nog voldoende gesloten goederenwagens ter beschikking.
Het onderstel van de 220 zal worden hergebruikt voor de 701 met dezelfde functie als de 702 ook had.
Van de 702 zullen de reinigingsschoenen worden hergebruikt onder de 701, waarna de 702 zal worden afgevoerd.
Hierna heeft de M.B.S. alleen nog gesloten wagens, platte wagens, bakwagens en rongenwagens als goederenwagens in dienst.
 

11-10-2022

Wagen R.T.M. PD 299 is per vandaag te koop en is eventueel te ruilen tegen een LGB gesloten wagen als bijv. de 4035.

Een e-mail naar maasbuurttuinspoor@gmail.com volstaat voor contact.

11-10-2022

De werkplaats heeft vandaag loc 48 opgeleverd, waarmee dit de eerste machine is in N.B.D.S. / M.B.S. blauw.
Alle M.B.S. stoomtramloc's van het grootbedrijf hadden destijds deze blauwe kleur.

Een afbeelding en meer informatie over deze loc is hier terug te vinden.

09-10-2022

De werkplaats heeft vandaag de L.E. 101 opgeleverd, waarmee dit nieuwbouw project is afgerond.
Het is nu ook aantoonbaar waarvan de drie houten motorwagens afkomstig zijn.

Het volledige bouwverslag is hier te lezen.

27-09-2022

De logistieke afdeling deelde mede dat het aantal boutjes en moertjes 1mm drastisch is teruggelopen

door de bouw van de EL 101 en de 220.

Alleen al in de EL 101 zijn bijna 600 stuks verwerkt, een kostenpost van bijna €450,-....
Het zullen voorlopig de laatste modellen zijn met deze bouwwijze.
Hierna volgen alleen nog de AB 1, AB 7,

De R.T.M. AB 1501 en MABD 1801 'Sperwer' worden in polystyreen vervaardigd.

22-09-2022

Zo goed als alle foto's op deze website kunnen vergroot worden weergeven door simpelweg erop te klikken.

Bij nogmaals klikken op de vergrote foto verdwijnt deze weer voor verder navigeren op de site.

20-09-2022

Bij wijze van proef bestaat nu de mogelijkheid om de foto's op deze website vergroot te laten weergeven door simpelweg erop te klikken.

Bij nogmaals klikken op de vergrote foto verdwijnt deze weer voor verder navigeren op de site.
Vooralsnog alleen de foto's in het verhaal over het grootbedrijf, de rest volgt spoedig.

02-09-2022

De M.B.S. werkplaats is weer in bedrijf na de mooie warme zomerperiode.
Om ruimte te maken in de werkplaats voor de verdere bouw van de AB1, AB 7 en EL 101, moest eerst

de gesloten goederenwagen M.B.S. 220 worden voltooid.
Na goedkeuring van de directie is besloten dit werk aan de 220 in de planning naar voren te halen.
Men is reeds aangevangen met herstelwerk waarbij het oude frame deels zal worden vernieuwd.

Het herstelwerk aan de 220 is hier te lezen en dit verslag wordt regelmatig aangevuld met informatie en foto's ervan.

Na voltooiing van dit herstelwerk staan de AB 1 en AB 7 gepland voor afbouw.

Daarna volgt de EL 101.

10-08-2022

De aankondiging van de bouw van R.T.M. AB 1501 en R.T.M. MABD 1801 'Sperwer' is tot nader bericht opgeschort vanwege de lage personeelsbezetting van de M.B.S. werkplaats en het (te) warme zomerweer.

08-08-2022

De werkplaats heeft de bakken van M.B.S. 281 en 282 weer voorzien van frames zodat beide platte wagens

weer ingezet kunnen worden.

Hiervoor is de stortwagen O.E.G. 4141 uit dienst genomen en afgevoerd.

Deze wagen deed al enige jaren geen dienst meer en paste niet in de materieel collectie.

02-07-2022

De werkplaats is gestart met de bouw van M.B.S. EL 101 post-bagagewagen.

Dit is al langer een verzoek van de dienst exploitatie om de toename van goederen in reizigers trams het hoofd te kunnen bieden.

De vervaardiging hiervan is op deze pagina te volgen.

01-07-2022

De R.T.M. M 67 heeft inmiddels de werkplaats verlaten en is in dienst gesteld.

Hiermee is dit herstelproject afgerond.

Van de M 67 is het volledige frame, aanjager, alle koplichten, stuurprint, ballast-gewicht, dak, twee tussenwanden, twee assen in de looptruck, motortruck, richtingfilm-kasten, framesteunen, opstaptreden, logo's en koppelingen vervangen.

Alle ijzerwerk van de motorwagen is opnieuw geschilderd in de juiste kleuren, het houtwerk is ongewijzigd.

De tijdsduur van het project bedroeg ongeveer 100 uren.

De herstelkosten bedroegen ongeveer €175,--

Het volledige herstel-project staat hier ter inzage.

09-06-2022:

De directie van de M.B.S. heeft besloten voorrang te verlenen aan het project om de M.B.S. EL 101 te bouwen in eigen werkplaats.

Zodra de werken aan de M 67 zijn voltooid, zal direct worden gestart met de bouw ervan.

De vraag naar een eigen post-bagagewagen wordt hierop beantwoord.

09-06-2022:

De herstel werkzaamheden aan de M 67 zijn in volle gang.

De M 67 krijgt een volledig nieuw frame, het oude frame was van aluminium en derhalve onbruikbaar.

30-05-2022:

Van het bestuur van de R.T.M. Ouddorp kwam de positieve terugkoppeling over de definitieve terugkeer van de M67 naar de M.B.S.

Deze eerst gebouwde motorwagen zal vanaf dinsdag 7 juni 2022 worden hersteld en gereviseerd.

21-04-2022:

Van de nieuwe tuinbaan is het ontwerp bekend, het sporenplan van de B.S.M. zoals dat aan de oostzijde van de Karstraat in Bemmel heeft gelegen van 1908 tot 1935.
Dit sporenplan heeft geen directe betrekking tot de M.B.S., echter biedt het wel meer dan genoeg mogelijkheden.

02-02-2022:

De ontmanteling van de M.B.S. buitenbaan in Den Bosch is een feit, vanmiddag heeft de opbraaktram de laatste rails naar de verzamellocatie gebracht.

31-01-2022:

De laatste trams hebben op zondag 30 januari 2022 op de M.B.S. buitenbaan gereden, de sporen zullen vanaf 1 februari worden opgebroken.

Dit besluit is door de directie genomen vanwege een aanstaande verhuizing.

Wanneer de trams weer rijden op de nieuwe locatie, is tot nu toe nog niet bekend.

28-01-2022:

De laatste trams rijden zondag 30 januari 2022 op de M.B.S. buitenbaan, waarna de sporen vanaf 1 februari zullen worden opgebroken.

Wanneer de trams weer rijden op de nieuwe locatie, is tot nu toe nog niet bekend.

23-01-2022:

De werkplaats heeft de slijpwagen, welke voor de slijploc uit liep, buiten dienst genomen en afgevoerd.

Reden hiertoe is de ombouw van de onkruid ketelwagen tot functionele railreiniger.

16-01-2022:

De werkplaats heeft de bouw van Backer & Rueb loc B.S.M. 10 deels voltooid en is zich aan het herinrichten voor de verdere bouw van de M.B.S. AB 1 en AB 7.

13-01-2022:

De M.B.S. werkplaats is nu uitgerust met een heuse bandzaagmachine, naast een frees-, kolomboor- en handboormachine.

10-01-2022:

Op FB is een nieuwe groep aangemaakt welke parallel loopt aan deze website.

Deze nieuwe groep vervangt de professionele FB-groep die ruim een jaar geleden was aangemaakt, maar niet gratis was.

17-12-2021:

Uit de 'motteballenvloot is een casco van een eerdere poging een Backer & Rueb tramloc te bouwen, voor de dag gehaald.

Vooruitlopend op een lijntje op de buitenbaan met bovenleiding, is van dit casco N.B.M. loc 50 gebouwd, met een B-aandrijving van L.G.B.

Op het dak is een S.S.W. type B stroomafnemer geplaatst, de electrische installatie volgt.

Omdat de M.B.S. geen bovenleiding heeft, heeft de directie besloten deze rangeerloc alsnog buiten dienst te nemen,

waarna ontmanteling en sloop zal volgen.

Deze machine heeft géén dienst gedaan.

06-12-2021:

Het restauratie-project van de R.T.M. MABD 1602 'Reiger' is voltooid.

Bij een eerstvolgend bezoek aan de R.T.M. in Ouddorp gaat de motorwagen terug naar de rechtmatige eigenaar.

13-12-2021:

De M.B.S. werkplaats is begonnen met de nieuwbouw van B.S.M. stoomtram locomotief 10.
Het bouwverslag is hier te volgen.

De B.S.M. 10 is deel van een lang gekoesterde wens om een echte Betuwse tram te bouwen.

Na de voltooiing zullen de plannen worden opgemaakt voor de vervolgbouw van een B.S.M. rijtuig en gesloten goederenwagen.

01-10-2021:

Gestart met de restauratie van R.T.M. MABD 1602 'Reiger'.
Deze motorwagen uit de eerste serie en eigendom van de R.T.M. in Ouddorp zal in dit najaar worden hersteld van opgelopen schade en daarna volledig worden gerestaureerd in de M.B.S. werkplaats.

25-09-2021:

Toegevoegd aan de website is de pagina 'gast-rijden' waarin het rijden van eigen materieel op vreemd spoor en het rijden van vreemd materieel op eigen spoor wordt beschreven.

25-09-2021:

M.B.S. D III (EL104-AB14) was vandaag te gast op de modelbaan van de R.T.M. in Ouddorp.

Helaas kent deze baan nog bogen met een kleinere radius dan 1000mm (R1 900mm), waardoor de EL104 bij de eerste kleine boog vrijwel direct ontspoorde.
Van de beheerder van deze baan vernam ik dat er een nieuw ontwerp is gepland, waarbij de bogen ruim genoeg zullen worden gehouden, zodat ontsporingen tot het verleden gaan behoren.
Van dit "te gast rijden" zijn enkele foto's gemaakt, die hier te vinden zijn.

Voorts is uit de eerste serie modellen motorwagen R.T.M. MABD 1602 'Reiger' voor herstelwerk en revisie teruggekeerd op het oude nest... (zie ook hier).

De motorwagen stond al geruime tijd met compleet versleten tandwielen buiten dienst, maar bij de R.T.M. was er geen deskundige die het herstel aandurfde.

De MABD 1602 krijgt een volledig nieuwe HLW aandrijfunit, conform de M.B.S. D III uit de tweede serie.

Een verslag van deze uitgebreide revisie staat op deze pagina.

25-08-2021:

De lang verwachte bedieningsschakelaars voor de wissels zijn geleverd.

De oude bedienschakelaars veren nog terug naar de 'middenstand' i.v.m. de EPL besturing, het nieuwe type heeft dat niet zodat de wisselaandrijvingen weer een continue spanning van 24 V= krijgen.

De order voor deze andere bedienschakelaars werd al in februari 2021 geplaatst.

24-08-2021:

Verwijderd in het railplan zijn de wissels 7 en 8 en toegevoegd is wissel 10.

Tevens omnummering van wisselnummers zodat het overzicht weer opeenvolgend is.

Wisselnummers #11 en #14 t/m #20 zijn vrije posities.

Voor een vergroot pop-up beeld, zie wijzigingen in 2021 en klik op het railplan.

21-08-2021:

Aangekondigd is de bouw van (voorlopig) drie rijtuigen: M.B.S. AB 1, M.B.S. AB 7 en R.T.M. AB 1501.

Voor meer details, zie 'Getrokken fabrieksrijtuigen' en Tweede serie zelfbouw modellen

21-08-2021:

De grote overweg is verder compleet gemaakt met schrikhekjes van het oudste type (NS).

De waarschuwingslichten knipperen permanent geel, de waarschuwingsborden voor een overweg moeten nog gemaakt worden, evenals de witte belijning op het wegdek.

Zie hiervoor bij wijzigingen in 2021

07-08-2021:

Wissel 14 en spoor 14 naar de kroetfabriek zijn aangesloten.

In een kroetfabriek werden van appels appelstroop gemaakt, de Betuwsche Stoomtramweg Mij. had hiervoor een aftakking van enkele tientallen meters aangelegd ter hoogte van Fa. Verweyen in Haalderen.

Spoor 14 is een aftakking in de doorgaande lijn.

De laatste versie van het sporenplan is nu Ht v14.5 van 28-07-2021

07-08-2021:

Een storing in het electrisch circuit van motorwagen M.B.S. D IV sluimerde al vanaf april dit jaar.

Sindsdien stond deze motorwagen buiten dienst.
Bij nader grondig onderzoek bleek een open soldering op de stuurprint de boosdoener.

Vanaf 08-08-2021 is de D IV weer voor de normale dienst inzetbaar.

20-07-2021:

Opgeleverd is de nieuwe apparatuur-kast voor de aansturing en stroomverzorging van de buitenbaan.

De 19-inch wandkast was een afdankertje van mijn werkgever, waarvoor dank.

Zie ook het hoofdstuk over de besturing.

11-07-2021:

Het materieelbestand is aangevuld / gewijzigd met de volgende wagens:

De Shell-ketelwagen heeft z'n oude chassis terug en heeft nu z'n definitieve gedaante; M.B.S. 702 onkruid ketelwagen

Bakwagens M.B.S. 332, 337 en 341 zijn nu grijs gespoten en voorzien van de juiste opschriften.

Platte wagens M.B.S. 381 en 382 zijn ontdaan van hun chassis en worden opgeslagen.

Gesloten wagen R.T.M. 713 is in dienst voor melkvervoer en heeft een ivoorkleurige bak met lichtblauw ijzerwerk.

Gesloten wagen B.S.M. 42 is in dienst voor achter de B.S.M. motorwagen en is grijs met zwart ijzerwerk.

Gesloten wagens M.B.S. 275 en 277 zijn gereviseerd waarbij de 277 nu zwart ijzerwerk heeft.

Voorts zijn alle 2-assers voorzien van een as-koppeling, waarbij beide assen nu met de boog meelopen.

Zie ook 'De wijzigingen in 2021'  en

Getrokken fabrieks goederwagens'

07-05-2021:

De verkeersmiddelen voor de grote overweg naast het seinhuis zijn in aanbouw.

Hiervoor is een dubbel Andreas-kruis volgens de oude maatvoering van voor de oorlog toegepast, maar zonder belettering zoals de Nederlandse Spoorwegen heeft gekend.

Verder is de aan de mast waaraan het Andreas-kruis is bevestigd, een algemeen geel/oranje waarschuwing knipperlicht toegevoegd.

Schrikhekken links en rechts van de overweg zullen ook hieraan worden toegevoegd.

Zie ook 'De wijzigingen in 2021'

24-04-2021:

Zaterdag 24 april is groot onderhoud uitgevoerd aan de trambaan richting onderdoorgang en de binnenbaan.
Hierbij is alle oude (te grove) ballast verwijderd en vervangen door het juiste type ballast.
Deze nieuwe ballast is optisch een grote verbetering.
Tevens is in de tracébermen het onkruid verwijderd.
Het gedeelte vanaf de onderdoorgang tot aan het schakelstation bij wissel 2 staat voor 1 mei a.s. op het programma (mits de weersomstandigheden dit toelaten).

Nabij het seinhuis zijn de overwegplaten ingelijmd, de toeritten komen in mei aan de beurt.

23-04-2021:

Op de buitenbaan zijn de overwegen in het tuinpad (eindelijk) geëgaliseerd met beton.

Verder is er weer ballast aangevoerd, zodat nu alle sporen hiervan kunnen worden voorzien.

In de rubriek 'De wijzigingen in 2021' is een update opgenomen, beschrijvend de wijzigingen t/m 23 april 2021.

08-04-2021:

Op de buitenbaan is het elektrisch trambedrijf inmiddels opgeheven, waarbij alle bovenleiding en voorzieningen daarvoor zijn verwijderd.

Ook is de buitenbaan drastisch gewijzigd, is er dubbelspoor aangelegd en zijn de keerlussen aangepast, zodat er een grote rijlengte is ontstaan.

Hierover zal nog een artikel worden gewijd.

11-03-2021:

Op de buitenbaan is het elektrisch trambedrijf stil gelegd voor onbepaalde tijd, wegens de grote ombouw projecten.
In de loop van 2021 zal worden bekeken of de elektrische tram nog terugkeert...

07-03-2021:

Toegevoegd is het bouwverslag van de R.T.M. M 1652 'Puttershoek'

15-02-2021:

Aankondiging: railplan 13.8 is definitief en ligt klaar voor uitvoering in voorjaar 2021

15-02-2021:

Toegevoegd is de rubriek 'Wijzigingen in 2021'

07-02-2021:

Door bevroren wissels en sneeuwduinen is de dienstregeling tot nader order gestaakt.

31-01-2021:

Toegevoegd zijn diverse knoppen om makkelijker te kunnen navigeren op de site

31-01-2021:

Toegevoegd is de 404-fout pagina

31-01-2021:

Toegevoegd is de pagina Hoofdstukken voor navigatie op de site

30-01-2021:

Toegevoegd: in de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. AB 14

28-01-2021:

Toegevoegd: in de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. EL 104 D III

28-01-2021:

Toegevoegd: de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. EL 103 D IV

25-01-2021:

Bereikbaar via e-mail maasbuurttuinspoor@gmail.com

25-01-2021:

Toegevoegd is de pagina over de besturing van de buitenbaan.

bottom of page