top of page

Video's van de buitenbaan

Bewegend beeld geeft meestal meer inzicht over iets dan statische foto's.

In aanvulling tot alle eerder gepubliceerde foto's, nu ook video's van de buitenbaan.

Van de eerste ritten tot proefritten van nieuw materieel, alles komt aan bod.

Veel kijkplezier..!

In een van de eerste geslaagde opnamen van de buitenbaan rijdt M.B.S. EL 103 D IV met vijf gesloten wagens een van de eerste ritten over de net voltooide baan.

De frontverlichting is defect, dus de tram rijdt in het laatste avondlicht van 27 oktober 2019.

R.T.M. M 1806 'Bergeend' staat op de zojuist aangelegde sporen "warm" te draaien... 30 september 2019

M.B.S. EL 103 D IV staat op 23 april 2020 op het passeerspoor met een goederentram te wachten

tot R.T.M. M 1806 'Bergeend' op het hoofdspoor is gepasseerd met de personentram.

Loc 5 in actie met het reinigen van het spoor, 28 mei 2020

M.B.S. EL 103 D IV komt met een personentram over het hoofdspoor door de eerste boog op 28 mei 2020.

Op basis van de bevindingen in deze video is vanaf het punt waar de tram de eerste boog door komt, tot aan het punt van filmen, het gehele tracé opnieuw geprofileerd.
Dit om hellingspercentage te verlagen, zodat de helling minder steil werd.

Met deze herprofilering verdween ook het driehoek-spoor rechts en de keerlus van

de electrische tram met de brug op de achtergrond.

Na het grote wijzigingsproject, waarbij de keerlus verdween en op dit gedeelte tot aan de schuur alle sporen opnieuw werden geprofileerd, is tijdens een van de eerste ritten, de B.S.M. motortram op 11 juni 2020 onderweg

van halte "Remise" naar het handelsterrein.

R.T.M. M 1652 is tijdens een van de proefritten onderweg van het Handelsterrein naar

de remise en komt de tweede boog door, 3 september 2020

M.B.S. D III (EL 104 - AB 14) komt tijdens de eerste proefrit de tweede boog door, passeert daarna de remise en rijd via de overweg in het tuinpad over het 'dieselspoor' naar het Handelsterrein.

Motorwagen EL 104, waarvan de verf net is opgedroogd, heeft hier nog geen opschriften, 21 november 2020

Bovenstaande video geeft een beeld van de werking van het wisselstand-sein bij wissel 1.

Op het moment dat 1 of meerdere wissels niet terug in de eindstand komt, zal de rode ring branden.

Het wissel kan dan (vanzelfsprekend) niet bereden worden.

De andere 2 standen zijn alle wissels recht of alle wissels afbuigend...

Tot zover de video's van de buitenbaan.
In de loop van 2021 zullen meer opnamen volgen, maar gezien de huidige ontwikkelingen en op lastgeving van het 'demissionair kabinet', rijden de trams voorlopig niet en staat al het materieel in winterstalling of is in onderhoud...

bottom of page